097 5656 777

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ

cao su song bé

Giới thiệu công ty cổ phần cao su Sông Bé

– Công ty cổ phần Cao su Sông Bé có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của Pháp luật; tổ chức và hoạt động theo điều lệ của Công ty Cổ phần cao su Sông Bé, phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. Công ty Cổ phần cao su Sông Bé thừa kế các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé trước khi chuyển đổi.

– Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé là Công ty Cổ phần được chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước là Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé theo Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 01 tháng 7 năm 2010, thay đổi lần thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2013, thay đổi lần thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2014, thay đổi lần thứ tư ngày 14 tháng 8 năm 2015, thay đổi lần thứ năm ngày 22 tháng 05 năm 2017 về việc tăng vốn điều lệ, thay đổi lần thứ sáu ngày 03 tháng 01 năm 2019 về việc chuyển đổi hình thức sở hữu thành Công ty Cổ phần và đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 28 tháng 08 năm 2019 về việc thay đổi vốn điều lệ.

– Hiện nay Công ty đã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty niêm yết trên sàn Upcom từ ngày 23 tháng 4 năm 2019.

Bình phước là tỉnh nằm trong khu vực Đông Nam Bộ có điều kiện khí hậu nhiệt đới ổn định thích hợp để trồng các loại cây như : cao su, điều, tiêu, cà phê, vv. Ngoài những yếu tố về khí hậu và thổ nhưỡng, các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của UBND tỉnh để nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào Bình Phước và với nguồn nhân lao động tại chổ dồi dào là một yếu tố quan trọng để Bình Phước khẳng định được ưu thế của mình. Qua những các yếu tố nêu trên cho thấy cơ hội phát triển cho các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh cũng như các Doanh nghiệp muốn đầu tư vào Bình Phước là rất lớn.

Tầm nhìn sứ mệnh công ty

   Do vậy, trong thời gian tới Công ty xác định chủ yếu vẫn là phát triển cây Cao su, bên cạnh đó cũng phát triển một số nghành nghề khác theo định hướng phát triển chung của tỉnh:

– Về Nông nghiệp: Triển khai công tác chăm sóc, khai thác 5.300 cao su tại NT Bù Đốp, NT Nghĩa Trung, NT Nha Bích, NT Lộc Thạnh.

– Về Công nghiệp : Tiếp tục liên doanh thực hiện dự án Khu công nghiệp và Khu dân cư với Công ty CP ĐT PT hạ tầng KT Becamex – Bình Phước. Xây dựng đường giao thông đoạn từ An Lộc – Hoa Lư(30km) theo hình thức BOT và thực hiện thu phí.

– Về Dịch vụ: Xây dựng khu du lịch sinh thái rừng đầu nguồn Minh Thành với diện tích 23 ha.

Khi đưa ra các mục tiêu chiến lược, Công ty đã lường trước các rủi ro, các diễn biến giá cả của thị trường, và đã được UBND tỉnh xem xét. Hơn nữa trong quá trình triển khai và thực hiện các mục tiêu luôn được kiểm tra chặt chẽû, xem xét thường xuyên và kết quả đạt được của kế hoạch sản xuất kinh trong những năm qua vì thế khả năng các mục tiêu chiến lược của Công ty từ 2015 – 2020 sẽ đạt được khoản 90%.

Chúng tôi mong muốn được hợp tác, liên doanh với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước về đầu tư và tiêu thụ sản phẩm; đầu tư kinh doanh trong khu công nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *