097 5656 777

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ

cao su song bé

Giới thiệu công ty cổ phần cao su Sông Bé – Công ty cổ phần Cao su Sông Bé có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định […]

Công ty cao su Việt Phú Thịnh

cao su viet phu thinh

Giới thiệu công ty cao su Việt Phú Thịnh 1. Giới thiệu chung: Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Cao Su Việt Phú Thịnh Tên giao dịch quốc tế: Viet Phu Thinh Rubber Joint Stock Company Tên viết tắt: VIRUCO Nhà máy: Ấp Hòa Vinh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Công ty […]

Công Ty Cao Su Tân Bình

cao su tan binh

Giới Thiệu Công Ty Cao Su Tân Bình Khu công nghiệp Tân Bình (TBIP) được thành lập vào ngày 09/07/2012, được đầu tư bởi Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân Bình với nguồn vốn đầu tư chính thuộc Công ty CP Cao su Phước Hòa (PHR) trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG). PHR là đơn […]

Công Ty Cao Su Phú Riềng

Phurieng rubber

Giới Thiệu Công ty Cao Su Phú Riềng  Công ty Cao su Phú Riềng được thành lập ngày 06/09/1978 theo quyết định số 318/NN-TC-QĐ của Bộ Nông Nghiệp. Ngày 01/07/2010, Công ty Cao su Phú Riềng chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng theo Quyết định 178/QĐ-HĐQTCSVN của HĐQT Tập đoàn […]